Management

 • chairman

  Sri.Nandlal Pokardas,
  Chairman

 • secretary

  Shri. Daneshkumar
  N. Chhabria, Secretary

 • Ters

  Sri. Devidas Jethanand,
  Treasurer

 • Principal

  Smt. R.Usharani Sankar M.A.,B.Ed.,
  Principal